Carta de l’Equip d’Atenció Primària “ABS Raval Sud”: Desmantellament ferotge de la sanitat pública / Carta del equipo de Atención Primaria ABS Raval Sud: Desmantelamiento feroz de la Sanidad Pública

No més retallades. Assamblea del Raval

Molt convençut ha d’estar el govern de voler potenciar la medicina privada i les seves mútues mèdiques, per provocar un desmantellament tan ferotge de la sanitat pública.

La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya aprovada l’any 1990 configura el model sanitari català sota els principis de

  1. La sanitat és un servei públic, finançat públicament.
  2. Assistència sanitària universal.
  3. Sistema sanitari integrat: èmfasi en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
  4. Equitat i superació de les desigualtats territorials i socials en la prestació dels serveis sanitaris.
  5. Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència.

L’atenció a la salut de les persones a les diferents etapes de la seva vida en els Centres d’Atenció Primària ha contribuït a la millora de la qualitat de vida de la població i a la disminució de les consultes i les urgències als hospitals.

Des que es va iniciar la reforma de l’Atenció Primària a Catalunya l’any 1986, aquesta ha gaudit d’un reconeixement nacional i internacional .El desmantellament progressiu de la Sanitat Pública, ja iniciat fa uns anys i rematat en aquests dies, suposarà trencar la igualtat territorial i social de les prestacions sanitàries, un descontrol de les malalties, una sobresaturació de les urgències hospitalàries, i un allargament en les llistes d’espera d’especialistes tant ambulatoris com hospitalaris.

Com a exemple del que s’ha dit anteriorment ,els serveis de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona ja estan cridant l’atenció sobre un repunt de la tuberculosi en els barris pobres amb alts índexs d’immigració (especialment a Ciutat Vella). La disminució dels serveis socials i les condicions de vida i laborals dels ciutadans són algunes de les explicacions.

No són veritat les paraules del Sr Boi Ruiz quan diu que no s’han efectuat retalls, no és veritat que no hi hagi canvis. N’hi ha, arbitraris i sense criteri. Estem assistint a la destrucció progressiva del que durant aquests anys s’ha estat construint amb l’esforç de totes i tots els professionals.

Desitgem i esperem, com va apuntar en el seu dia el president del col·legi de metges Dr. Vilardell, que la Conselleria de Salut torni a plantejar novament la sanitat que vol i desitja per a la seva població.

Per tot això, els professionals de diferents disciplines que treballem en els centres d’Atenció Primària ens sentim amb el compromís d’informar a totes les persones que atenem i a la ciutadania en general del que està passant i de com això pot repercutir i afectar negativament a la seva salut actual i futura.

Per tot això, els professionals de diferents disciplines que treballem en els centres d’Atenció Primària ens sentim amb el compromís d’informar a totes les persones que atenem i a la ciutadania en general del que està passant i de com això pot repercutir i afectar negativament a la seva salut actual i futura.

Equip d’Atenció Primària “ABS Raval Sud”

Concentracions a Raval Sud. Asamblea Raval

Concentracions a Raval Sud contra les retallades en la Sanitat Pública. Maig 2011 / Manifestación en Rava Sud contra los recortes en la Sanidad Pública. Mayo 2011

MUY CONVENCIDO DEBE ESTAR EL GOBIERNO EN QUERER POTENCIAR LA MEDICINA PRIVADA Y LAS MUTUAS MÉDICAS PARA PROVOCAR UN DESMANTELAMIENTO TAN FEROZ DE LA SANIDAD PÚBLICA

La Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña de 1990 configura el modelo sanitario catalán bajo los principios de:

  1. La sanidad es un servicio público, financiado públicamente.
  2. Asistencia sanitaria universal.
  3. Sistema sanitario integrado. Énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
  4. Equidad y superación de las desigualdades territoriales y sociales en la prestación de servicios sanitarios.
  5. Racionalización, eficacia, simplificación y eficiencia.

La atención sanitaria de las personas en las diferentes etapas de la vida en los Centros de Atención Primaria ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población y también a disminuir las consultas y las urgencias en los hospitales.

La Atención Primaria en Cataluña ha tenido un reconocimiento nacional e internacional desde que se inicio la reforma en el año 1986. El desmantelamiento progresivo de la Sanidad Pública, ya iniciado hace unos años, y rematado en estos días, supondrá romper con la igualdad territorial y social de las prestaciones sanitarias, un descontrol de las enfermedades, un a sobresaturación de las urgencias hospitalarias y un alargamiento de las listas de espera tanto ambulatorias como hospitalarias.

Como ejemplo de lo anterior los servicios de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona ya están dando la alarma de un aumento de la Tuberculosis en los barrios pobres con altos índices de inmigración (especialmente en Ciutat Vella). La disminución de los servicios sociales y las condiciones de vida y laborales de los ciudadanos son algunas de las explicaciones.

No son verdad las palabras del Sr. Boi Ruiz cuando dice que no se han efectuado recortes, no es verdad que no se hayan producido cambios. Los hay, arbitrarios y sin criterio. Estamos asistiendo a la destrucción progresiva de lo que durante estos años se ha ido construyendo con el esfuerzo de todos y todas las profesionales.

Deseamos Y esperamos, como dijo en su día el presidente del Colegio de Médicos Dr. Vilardell, que la Consejería de Sanidad vuelva a plantear nuevamente la sanidad que quiere y desea para su población.

Por todo ello, los profesionales de diferentes disciplinas que trabajamos en los Centros de Atención Primaria nos sentimos con el compromiso de informar a todas las personas que atendemos y a la ciudadanía en general de lo que está ocurriendo y de cómo puede repercutir y afectar negativamente en su salud actual y futura.

Equipo de Atención Primaria “ABS Raval Sud”

>>> Galeria de Fotos (Raval Sud)

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s