Acta Assemblea Raval 07/06/2011

Ordre del día:

1. Metodologia de funcionament
2. Es formen les següents comissions
3. Accions
4. Propera assemblea
5. Temes pendents per a la propera assemblea
en castellano al final

Acords Assemblea del Raval 7 juny 2011:

Metodologia de funcionament:
L’Assemblea és la instància en la qual l’Assemblea del Raval pren les seves decisions. L’assemblea és oberta a totes les persones que vulguin participar i fixa com a dia de reunió, a menys que s’anunciï el contrari, els dimarts a les 19,30 h a la Rambla del Raval i, en cas de pluja, a la Casa de la Solidaritat.
Les comissions es creen per treballar, de forma més operativa i reduïda, temes de diversos àmbits. Les comissions elaboraran propostes concretes que es es presentaran a l’assemblea per a la seva aprovació definitiva.
Algunes persones de l’assemblea expressen la necessitat que les comissions no es converteixin en reductes tancats que prenguin decisions per si mateixes al marge de l’assemblea. Es planteja que aquest és un tema important i que ha de ser debatut en profunditat, però, donada la urgència de posar en marxa treballs concrets, s’acorden com a punts de partida:

 • Cada comissió definirà amb claredat l’àmbit del seu treball, que ha d’aprovar l’Assemblea.
 • Les convocatòries de les comissions han de ser públiques i anunciar amb antelació.
 • Les comissions han de ser obertes de manera que qualsevol pot participar-hi en qualsevol moment.
 • Els acords interns i les propostes de les comissions seran públics.

També es parla de la necessitat de donar un marge de confiança a les comissions perquè puguin realitzar el seu treball de manera efectiva, per a això:

 • En el seu àmbit de treball les comissions poden prendre per consens decisions de caràcter tècnic o menor que, en qualsevol cas, sempre podran revocar per l’assemblea.

Per millorar els mecanismes de decisió, participació i transparència es proposen dues possibles comissions:

 • Metodologia i participació
 • Transparència i garanties democràtiques

Es formen les següents comissions:
Comunicació: reunió dijous 19:30 h. El Lokal, Carrer de la Cera 1 bis.
Acció / extensió: reunió dimecres 19h. El Lokal, Carrer de la Cera 1 bis.
Festas: divendres 20h El Lokal, Carrer de la Cera 1 bis.

Accions:
L’assemblea dóna suport a les convocatòries de mobilització del 14J, 15J i 19J
La comissió d’acció / extensió intentarà coordinar-se amb la resta d’assemblees de Ciutat Vella, Poble Sec i Sant Antoni per mirar la possibilitat de realitzar accions conjuntes per a aquests dies.

Propera assemblea:
Dimarts 14 de juny 19,30 h Rambla del Raval.
En coincidir amb la convocatòria del 14J, el format encara no està definit, es decidirà en assemblea què fer.

Temes pendents per a la propera assemblea
(No es van tractar per falta de temps i es va decidir que podien esperar):

 • Àmbits de treball i acció que l’assemblea vol impulsar per si mateixa o en col.laboració amb altres col.lectius en l’àmbit local i en el global (i les subsegüents comissions).
 • Impulsar la coordinació amb altres assemblees de barri.
 • Profundització en la metodologia, transparència i mètodes en la presa de decisió de l’assemblea i les comissions.

Acuerdos Asamblea del Raval 7 de junio 2011:

La Asamblea es la instancia en la que la Asamblea del Raval toma sus decisiones. La asamblea está abierta a todas las personas  que quieran participar y fija como día de reunión, a no ser que se anuncie lo contrario, los martes a las 19,30h en La Rambla del Raval y, en caso de lluvia, en la Casa de la Solidaritat.
Las comisiones se crean para trabajar de forma más operativa y reducida temas de diversos ámbitos. Las comisiones elaborarán propuestas concretas que se se presentarán a la asamblea para su aprobación definitiva.
Algunas personas de la asamblea expresan la necesidad de que las comisiones no se conviertan en reductos cerrados que tomen decisiones por sí mismas al margen de la asamblea. Se plantea que este es un tema importante y que debe ser debatido en produndidad, pero, dada la urgencia de poner en marcha trabajos concretos, se acuerdan como puntos de partida:

 • Cada comisión definirá con claridad el ámbito de su trabajo, que deberá ser aprobado por la Asamblea.
 • Las convocatorias de las comisiones deben ser públicas y anunciarse con antelación.
 • Las comisiones deben ser abiertas de forma cualquiera puede participar en ellas en cualquier momento.
 • Los acuerdos internos y las propuestas de las comisiones serán públicos.

También se habla de la necesidad de dar un margen de confianza a las comisiones para que puedan realizar su trabajo de forma efectiva, para ello:

 • En su ámbito de trabajo las comisiones pueden tomar por consenso decisiones de carácter técnico o menor que, en cualquier caso, siempre podrán revocarse por la asamblea.

Para mejorar los mecanismos de decisión, participación y transparencia se proponen dos posibles comisiones:

 • Metodología y participación
 • Transparencia y garantías democráticas

Se forman las siguientes comisiones:
Comunicación: reunión jueves 19 El Lokal, Calle de la Cera 1 bis.
Acción/extensión: reunión miércoles 19h El Lokal, Calle de la Cera 1 bis.
Festas: viernes 20h El Lokal, Calle de la Cera 1 bis.

Acciones:
La asamblea apoya las convocatorias de movilización del 14J, 15J y 19J
La comisión de acción/extensión intentará coordinarse con el resto de asambleas de Ciutat Vella, Poble Sec y Sant Antoni para mirar la posibilidad de realizar acciones conjuntas para esos días.

Próxima asamblea:
Martes 14 de junio 17,30h Rambla del Raval.
Al coincidir con la convocatoria del 14J, cuyo formato aún no está definido, se decidirá en asamblea qué hacer

Temas pendientes para próxima asamblea
(No se trataron por falta de tiempo y se decidió que podían esperar):

 • Ambitos de trabajo y acción que la asamblea quiere impulsar por sí misma o en colaboración con otros colectivos en lo local y en lo global (y las subsiguientes comisiones)
 • Impulsar la coordinación con otras asambleas de barrio
 • Profundización en la metodología, transparencia y métodos de toma de decisión de la asamblea y de las comisiones.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s