Acta Assemblea Raval 21/06/2011

assemblea del raval 22/6/2011

Ordre del dia

 • Valoració 19J
 • Comissió Comunicació
 • Comissió Extensió Acció
 • Comissió Festes
 • Comissió Habitatge
 • Comissió Mediació
 • Torn Obert de paraules
 • Convocatòries
 • Altres
 • al final en castellano

Valoració 19J:

Es valora positivament tant la mani com la jornada d’informació del 18J. Es destaca el l’èxit de convocatòria sense organitzacions centrals. Es veu plasmada que la força dels moviments està en els barris i en la seva capacitat d’organització i coordinació. Encara som poques i s’ha d’aconseguir ser moltes més.

Comissió Comunicació

Es segueix treballant en els diferents suports comunicatius (correu electrònic, llista, facebook, twitter i blog. S’elaborarà una normativa per a l’ús correcte de la llista de correu.

El material que el diari del Raval Massala havia demanat ja s’ha enviat. Es van aconseguir traduccions a l’àrab i l’urdú.

S’està el.laborant una octaveta genèrica per difondre en diferents activitats independentment de la data.

Propostes de la comissió:

 • El diari del Raval ens ofereix una pàgina al mes per difondre les nostres activitats i escriure articles. Es proposa a la comissió d’habitatge que elabori un primer article per tal que es publiqui. Hi ha temps fins el 25/7. S’aprova
 • Fer petites càpsules de vídeo per penjar en el blog sobre el perquè venim a l’Assemblea del Raval. S’aprova.
 • En coordinació amb la comissió d’acció i extensió es proposa fer-nos més visibles, més enllà d’Internet mitjançant meses o punts d’informació, per exemple els dissabtes a llocs diferents del barri. S’aprova.
 • Es demana a les persones que vagin a la marxa popular indignada de Madrid, que en la mida del possible redactin una bitàcora de viatge per mantenir-nos informats del que va passant. S’aprova.
 • Es proposa la utilització de l’eina comunicativa N-1 per a treball intern de l’assemblea i les seves comissions (la informació tècnica s’ha enviat per correu electrònic). S’aprova.

Aquesta comissió es reuneix els dijous a las 19,30 hores a la Rambla del Raval amb Sant Rafael (Aquest dijous per ser Sant Joan es passa al dilluns 27/6 a la mateixa hora).

Comissió extensió acció

Es proposa prioritzar l’extensió fora d’Internet mitjançant 3 vies:

 • Plafons informatius a diferents llocs del barri, on hi hagi convocatòries, material de difusió, etc. Això implica un manteniment a càrrec dels membres de l’assemblea. S’aprova.
 • Accions específiques per estendre la participació a col.lectius de persones immigrades.
 • Informa a les diferents associacions del barri que treballin problemàtiques concretes, de les diferents activitats de l’assemblea i si és possible deixar material de difusió en els seus locals.

Es proposa recuperar un solar abandonat, propietat de l’ajuntament per condicionar-lo i donar-li un ús col.lectiu i públic de cara a les activitats de l’assemblea. L’assemblea mostra la seva aprovació però se seguirà treballant des d’un grup més concret de persones que durà a terme una proposta més acabada.

Es proposa a més a més accions coordinades amb les persones afectades per les retallades socials en el barri, per exemple fer un cercavila tots els dimecres a las 13,45 hores des de la Rambla del Raval fins el CAP de Drassanes. S’aprova.

Es proposen també accions coordinades amb altres assemblees de Ciutat Vella contra l’ERE que volen aplicar en l’Hospital del Mar. Aquesta proposta no es va arribar a votar, però queda pendent per a la pròxima setmana.

Aquesta comissió es reuneix cada dilluns a les 20,00 hores en el Lokal (c/. De la Cera, 1 bis)

Comissió Festes Populars

Les festes populars del Raval en la seva 9ena edició es farà del 13 al 16 de juliol. El lema escollit per aquest anys és: No et retallis, Ravala’t. S’aprova.

S’enviarà mitjançant la llista de distribució el programa i tothom queda convidat a participar en les reunions que es duran a terme els divendres a les 19,30 hores en el Lokal (c/. De la Cera, 1 bis). Aquesta setmana la reunió es farà el dimecres a la mateixa hora, per motiu de Sant Joan.

Comissió Habitatge

Es reuneix el dijous a les 18,30 hores en el Lokal.

Comissió Mediació

Està pendent de formar-se. El correu electrònic de contacte per establir contacte i concretar una primera trobada és: cmediacioraval@gmail.com

CAP Drassanes

Integrants de l’assemblea del CAP venen a comparti, com cada dimarts, la seva situació I ens conviden a participar de la cacerolada cada dimarts a partir de les 14,00 hores per protestar per les retallades I la llei òmnibus

Ens recorden que en cas d’utilitzar el servei seria important fer Reclamacions per la precarietat del servei en el moment de la visita.

Torn obert de paraules

 • Es proposa organitzar un col.lectiu de persones en atur del barri.
 • Es proposa crear una comissió de medi ambient.
 • Es proposa crear una comissió de metodologia assembleària, en principi recordar que les persones que vulguin col.laborar a la moderació de la pròxima assemblea, ens reunirem el dimarts pròxim a les 19 hores en el lloc de l’assemblea.
 • El diumenge dia 26 de juny es compleix el segon aniversari de l’Hort del Xino (http://hortdelxino.wordpress.com/). Tothom hi estem convidat: A les 13,00 hores aperitiu. A les 15.00 hores fideuà ecològica + beguda 4 €. A les 18,00 hores escenari lliure. A les 21,00 hores projecció. L’adreça és c/ Reina Amàlia, 11b.
 • Diversos torns de paraula fan referència a la necessitat de tenir un temps per debatre. Es proposen espais fora de l’assemblea per reunir-nos i debatre sobre les temàtiques que ens afecten. Es proposa el tema de salut. Es fa una contraproposta de discutir més globalment el tema de la llei òmnibus. Es proposa una primera reunió a partir de la pregunta següent: ¿perquè estem indignadxs?. No s’acaba de discutir la proposta, en seguirem parlant a la pròxima assemblea.
 • Els companys i companyes de telefònica ens informen sobre una acció que es farà el pròxim dimarts a la seu de la UGT a les 20,30 hores.
 • Companys i companyes de la comissió de migració de la Plaça Catalunya, que viuen al Raval, proposen crear una comissió de migració del Raval. Es reuniran els dimarts a les 17,00 hores a la Casa de la Solidaritat (c/Vistalegre, 15).

Convocatòries

Dimecres 22 i 23 de juny de 11,00 a 20,00 hores: Concentració i recollida de signatures davant del banc Santander (Passeig de Gràcia, 5) . El motiu està relacionat amb el noi que es va quedar tetraplègic en un accident laboral i el banc es va quedar amb la seva.

Diumenge 26 de juny a les 17,30 hores a Plaça Catalunya: Assemblea de barris. Hi aniran tres persones de l’Assemblea del Raval a una primera reunió a les 15,00 hores per col.laborar amb l’elaboració de l’ordre del dia i moderació de l’assemblea. S’adjunta document que s’ha llegit a la nostra assemblea que explica el motiu d’aquesta trobada.

Acta 21/6/2011 – Orden del día

 • Valoracion 19J
 • Comision Comunicación
 • Comision Extension Accion
 • Comision Fiestas
 • Comision Vivienda
 • Comision Mediacion
 • Turno Abierto de palabras
 • Convocatorias
 • Otros

Valoracion 19J:

Se valora positivamente tanto la mani como la jornada de información del 18J. Se destaca el éxito de convocatoria sin organizaciones centrales. Se vio plasmada que la fuerza de los movimientos esta en los barrios y en su capacidad de organización y coordinación. Todavía somos pocas y hay que conseguir ser muchas mas.

Comision Comunicación

Se siguió trabajando en los distintos soportes comunicativos (mail, lista, facebook, Twitter y blog). Se elaborará una normativa para el uso correcto de la lista de correo.

El material que el periódico del Raval  massala habían pedido ya se ha enviado. Se consiguieron traducciones al árabe y Urdu.

Se esta elaborando una octavilla genérica para difundir en diferentes actividades independientemente de la fecha

Propuestas de la comisión:

 • El periódico del Raval nos ofrece una página al mes para difundir nuestras actividades y escribir artículos. Se propone a la comisión vivienda que elabore un primer articulo para que se publique. Hay tiempo hasta el 25/7. Se aprueba.
 • Hacer pequeñas cápsulas de video para colgar en el blog sobre por qué venimos a la asamblea del Raval. Se aprueba
 • En coordinación con la comisión de acción y extensión de propone hacernos mas visibles mas allá de Internet a través de mesas o puntos de información, por ejemplo los días sábados en distintos lugares del barrio. Se aprueba.
 • Se pide a quienes vayan a la marcha popular indignada hacia Madrid, que en la medida de lo posible redacten una bitácora de viaje para mantenernos informadxs de lo que va aconteciendo. Se aprueba
 • Se propone la utilización de la herramienta comunicativa N-1 para trabajo interno de la asamblea y sus comisiones (la info técnica se ha enviado por mail). Se aprueba

Esta comisión se reúne los días Jueves a las 19:30hs en la rambla del Raval con Sant Rafael (Este jueves por ser Sant Joan se pasa al Lunes 27/6 a la misma hora)

Comisión extensión acción

Se propone priorizar la extensión fuera de Internet a través de 3 vías:

 • Plafones informativos en distintos puntos del barrio, donde haya convocatorias, material de difusión, etc. Esto implica un mantenimiento a cargo de los miembros de la asamblea. Se aprueba.
 • Acciones específicas para extender la participación a colectivos de inmigradxs.
 • Informar a distintas asociaciones del barrio que trabajen problemáticas concretas, las diferentes actividades de la asamblea y si es posible dejar material de difusión en sus locales.

Se proponen además acciones coordinadas con los afectados por los recortes sociales en el barrio, por ejemplo hacer un pasacalles los días miércoles a las 13:45 desde Rambla del Raval hacia el CAP de Drassanes. Se aprueba.

Se proponen también acciones coordinadas con otras asambleas de Ciutat Vella contra el ERE que quieren aplicar en el Hospital del Mar. Esta propuesta no se llegó a votar, pero queda pendiente para la próxima semana.

Esta comisión se reúne cada lunes a las 20:00 en el Lokal (c/ de la cera 1 bis)

Comisión Fiestas Populares

Las fiestas populares del Raval en su 9na edición se harán del 13 al 16 de Julio. El lema elegido para este año es “No et retallis, Ravala´t”. Se aprueba.

Se enviará por la lista de difusión el programa y quedan todas invitadas a participar en las reuniones que se realizan los días viernes a las 19:30 en el Lokal (c/ de la cera 1 bis). Esta semana se realizará el miércoles a la misma hora, por Sant Joan

Comisión Vivienda

Se reúnen el jueves a las 18:30 en el Lokal.

Comisión Mediación

Están aún por formarse. El mail de contacto para conocerse y concretar un primer encuentro es: cmediacioraval@gmail.com

CAP Drassanes

Integrantes de la asamblea del CAP vienen a compartir como cada martes su situación y nos invitan a participar de la cacerolada cada miércoles a partir de las 14:00, para protestar por los recortes y la ley ómnibus.

Nos recuerdan que en el caso de utilizar el servicio sería importante hacer Reclamaciones por la precariedad del servicio en el momento de la visita.

Turno abierto de palabras

 • Se propone organizar un colectivo de paradxs del barrio
 • Se propone crear una comisión de medio ambiente
 • Se propone crear una comisión de metodología asamblearia, en principio recordar que quienes quieran colaborar con la moderación de la próxima asamblea, nos reunimos el martes próximo a las 19hs en el lugar de la asamblea.
 • El domingo 26 de junio se cumple el segundo aniversario del Hort del Xino. (http://hortdelxino.wordpress.com/). Estamos todas invitadas a festejar a partir de las 13:00 con un aperitivo. A las 15:00 fideuá ecológico + bebida 4euros. A las 18 escenario libre. A las 21:00 proyección. La dirección es c/ Reina Amalia 11b
 • Hay varios turnos de palabra que hacen referencia a la necesidad de tener un tiempo para el debate. Se proponen espacios mas allá de la asamblea para  reunirnos y discutir sobre las temáticas que nos afectan. Se propone el tema de salud. Se hace una contrapropuesta de discutir mas globalmente el tema de la ley ómnibus. Se propone una primera reunión a partir de la siguiente pregunta: “¿por que estamos indignadxs?”. No se termina de discutir esta propuesta, la seguiremos hablando en la próxima asamblea.
 • Los compañeros de telefónica nos informan sobre una acción que se hará el próximo martes en la sede de UGT a las 20:30.
 • Compañerxs de la comisión de migración de Pça Catalunya que viven en el Raval proponen crear la comisión de migración del Raval. Se reunirán los martes a las 17hs en la Casa de la Solidaridad (c/ Vistalegre 15)

Convocatorias

Miércoles 22 y 23 de Junio de 11:00 a 20:00: Concentración y recogida de firmas frente al banco Santander (Passeig de Gracia 5) Por el caso del chico que ha quedado tetrapléjico en un accidente laborar y el banco se quedó con su indemnización.

Domingo 26 de Junio a las 17:30 en Pça Catalunya: Asamblea de barrios. Irán tres personas de la asamblea del Raval a una reunión a las 15:00 para colaborar con la elaboración de orden del día y moderación de la asamblea. Se adjunta el documento leído en nuestra asamblea que explica el objetivo de este encuentro.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s