Acta Assemblea Raval 28/06/2011

ORDRE DEL DIA:

1- Votació acta passada
2- Assemblea de barris i pobles: 30min
3- Comissions: 5min per comissió
4- Torn obert: 20 min (2min/persona)

Moderadora: Luciana. Proposa controlar els temps.

al final en castellano

1- VOTACIÓ ACTA PASSADA

S’accepta

2- ASSEMBLEA BARRIS I POBLES

El passat diumenge es va celebrar una assemblea de barris i pobles, a la Plaça Catalunya, proposada per la coordinadora de barris (existeix des de la vaga del 19S).

Valoracions:

 • Del Raval hi van assistir 5 persones.

 • Es va donar 1 hora i 3/4 per explicar les comissions de la Plaça Catalunya i poc temps per a què cada barri parles.

 • Tant sols el barri de Sant i Sant Andreu van aportar propostes.

 • Poca horitzontalitat . El càrrecs no són rotatius. Ambigua la descentralització cap els barris.

 • Interessant idea: a cada barri hi ha comissions que es vinculen a les comissions de la plaça i que van totes a l’assemblea general.

 • Importància de l’autonomia de cada barri.

 • Cadascuna de les assemblees té el seu temps i ritme propi.

 • Sembla que els barris estan farts de la situació de la Plaça Catalunya

 • Les comissions de la plaça tenen legitimitat?

SANTS proposa: trobar-se el 10 de juliol a les 18 hores a la Ciutadella.
Es llegeix la proposta de Sants, desprès de votació.

TORN DE PARAULES

 • – Es parla sobre la situació de la Plaça Catalunya, sobre la importància de les assemblees dels barris per damunt de tot i de la relació que poden tenir les comissions de barris i les de la Plaça Catalunya.
 • Es demana que tothom llegim la proposta de Santa per a la pròxima assemblea, que està penjada en el blog i a N-1 (mitjançant l’enllaç que hem rebut en el correu).

 3. COMISSIONS

Metodologia i dinamització:

 • Proposta de formar i autoformar-se sobre el tema.

 • Fer octavetes amb l’explicació bàsica del funcionament d’una assemblea.

 • Poder fer l’ordre del dia abans. Per això és necessari rebre la informació de les comissions cada DILLUNS.

 • Demanem més síntesi a l’hora de parlar cada comissió.

 • Oberts a rebre idees per a millorar cada assemblea.

 • PROX TROBADA: DIJOUS , 30 a les 19 hores a la Rambla del Raval

 Comunicació:

 • Ens animen a participar en les càpsules de vídeo. Les persones interessades envieu un correu electrònic.

 • Recordatori de l’eina N-1 interessant per derivar discussions, fòrum, calendaris, amb la seva guia d’usuari/ària per poder registrar-nos i navegar.

 • Aclariment que no tenen vincle directe amb la comissió de comunicació de la Plaça Catalunya.

 • PROX TROBADA: DIVENDRES, 1 de juliol, a les 19,30 hores a la Rambla del Raval

Comissió de festes Raval:

PROX TROBADA: DIVENDRES 1 de juliol a les 20 hores al Lokal

Habitatge:

 • Tema important: els desnonaments

 • Recopilar eines per treballar amb aquest tema, parlant amb les persones afectades per les hipoteques

 • Difondre que des de l’assemblea Raval es poden donar eines.

 • Faran una guia que s’actualitzarà, trobant-se amb advocats/ades i altres professionals.

 • Revisar l’experiència a nivell d’assessoria jurídica sobre el tema i valorar els resultats haguts fins ara.

 • PROX TROBADA: DIVENDRES1 de juliol a les 18,30 hores al Lokal

Mediació:

PROX TROBADA: DIMECRES 29 a les 18 hores al Bar La Rouge (rbla.raval) – 2ª planta

Migració:

 • Avui han fet la primera reunió. Han redactat un text en diferents llengües per repartir pel barri.

 • TROBADES: CADA DIMARTS a les 17,30 hores Casa Soli (vista alegre, 15)

 Feina:

 • Tant sols hi ha una persona i proposa ajuntar aquesta comissió amb la de

 • Convoca a les persones interessades per reunir-se al final de l’assemblea.

Acció i extensió:

 • Plafó en el bar La Rouge per penjar informació de l’assemblea

 • Demana que cada comissió enviï un resum de 2 línies com a màxim sobre el seu objectiu, una adreça electrònica de contacte, el dia de trobada i el lloc.

 • Proposa a la comissió de Migració i Habitatge que posin un telèfon de contacte per a urgències.

 • Intent d’establir contacte amb Raval Bord, però és difícil.

 • Convocatòria de sanitat: Dimecres a les 13,45 hores a la Rambla del Raval per anar al CAP de Raval Sud i fer cassolada.

 • Inici de contactes amb altres assemblees de barris per fer alguna acció en contra de les retallades. Els ERES es firmen a finals de juliol.

 • Des de l’Assemblea de barri de Barceloneta i Gràcia es fa la següent convocatòria de manifestació itinerant.
  18h- trobada a l’Hospital del Mar-Barceloneta (en transport públic)
  19h- trobada a l’Hospital Esperança (Gràcia)
  20h- arribar davant casa Artur Mas (Diagonal-Tuset)
  Proposa d’anar juntes des del Raval. No es concreta.

 • Operació cercaviles queda aplaçada per a després de l’estiu

 • Proposta de Jornada de debat i reflexió política/taller de pancartes per expressar la indignació pel barri/possible sopar: DISSABTE 9 de JULIOL a les 18 hores, el lloc no se sap encara. Es vota i s’accepta.

 • TROBADA per preparar-la: DILLUNS 4, a les 19 hores, Pl. Manuel Vazquez Montalban (al costat de l’ hotel Barceló)

4. TORN OBERT DE PARAULES

 • Una prostituta mostra el seu malestar amb el barri. El barri està comprat. No vol una vida digna sinó lliure.

 • Es torna a dir que no hi ha cap comissió que estigui per damunt de l’assemblea de barri.

 • Es proposa fer un punt d’informació:
  DISSABTE, 2 de juliol
  Es creen dos grups, un pel matí que es trobarà en el lokal, a les 10 hores, i a la Rambla del Raval, a les 10 hores ( per ajuntar-se després).
  Un altre grup per la tarda. Contacte Marc

 • (Disculpeu no tinc bé la informació d’aquesta intervenció, si algú la recorda que ho digui). Es llegeix un manifest sobre una empresa i es diu una data DIMARTS, 5 de juliol, a les 17 hores.

 • Es comenta la manca de pancarta anunciant la nostra assemblea.

 • Algú de comunicació de l’acampada proposa canviar la imatge del disseny de twitter, facebook i altres, per desvincular-se de l’acampada, i es pot dir 15Mbcn. També proposa que entri a formar part d’aquesta comissió una persona de cada comissió de comunicació de barri.

 • De migració es diu de fer un punt d’informació a llocs com les mesquites.

 • Algú demana que no es llegeixin texts a l’assemblea, perquè resultant pesats.

 • No hi ha cassolada abans assemblea

 • De l’associació de treballadors/ores i persones aturades es convoca pel DIVENDRES, a les 9,30 hores, Plaça Sant Jaume… per a la investidura de l’alcalde Trias.

 • Es convida a començar el debat sobre la proposta de Santa en el fòrum de N-1

ORDEN DIA:

1- Votacion acta pasada
2- Asamblea de barrios y pueblos: 30min
3- Comisiones: 5min por comision
4- Turno abierto: 20 min (2min/persona)

Moderadora: Luciana. Propone controlar tiempos.

1- VOTACION ACTA PASADA

Se acepta

2- ASAMBLEA BARRIOS Y PUEBLOS

El pasado domingo se celebró una asamblea de barrios y pueblos, en la plaza cataluña, propuesta por la comision de extension de plaza Catalunya.

Valoraciones:

 • Del Raval hubieron unas 5 personas.
 • Se dio hora y tres cuartos para explicar las comisiones de la plaza cataluña y poco tiempo para que cada barrio hablase.
 • Solo el barrio de Sants i Sant Andreu aportaron propuestas.
 • Poca horizontalidad. Los cargos no rotan. Ambigua la descentralización hacia los barrios.
 • Interesante idea: cada barrio hay comisiones que se vinculan a las comisiones de la plaza y que van todas a la asamblea general
 • importancia de la autonomia de cada barrio
 • cada asamblea tiene su tiempo y ritmo propio
 • Parece que los barrios estan hartos de la situacion de la plaza cataluña.
 • las comisiones de la plaza tienen legitimidad?

SANTS propone: encontrarse el 10 julio / 18h / Ciutadella
Se lee la propuesta de Sants, despues de votacion.
TURNO PALABRAS

 • se habla sobre la situacion de pl. cataluña ,sobre la importancia de las asambleas de los barrios por encima de todo y de la relacion que pueden tener las comisiones de barrios y las de pl.cataluña.
 • se pide que todas leamos la propuesta de sants para la próxima asamblea, que esta colgada en el blog y en N-1 (a traves del link que hemos recibido en el correo)


3. COMISIONES

Metodologia y dinamizacion:

 • Propuesta de formar y autoformarse sobre el tema
 • Hacer octavilla con explicación básica del funcionamiento de una asamblea
 • Poder hacer el orden del dia antes. Para esto es necesario recibir la info de las comisiones cada LUNES
 • Piden mas sintesis a la hora de hablar cada comision
 • Abiertos a recibir ideas para mejorar cada asamblea
 • PROX ENCUENTRO: JUEVES 30 / 19h / Rbla Raval

Comunicación:

 • Nos animan a participar en las cápsulas de video. Interesadas enviarles email
 • Recordatorio de la herramienta N-1 interesante para derivar discusiones, foro, calendarios, con su guia del usuario para poder registrarnos y navegar.
 • Aclaración que no tienen vinculo directo con la comision de comunicación de pl. cataluña
 • PROX ENCUENTRO: VIERNES 1 JULIO / 19.30h / Rbla. raval

Comision de fiestas Raval:

PROX ENCUENTRO: VIERNES 1 JULIO / 20h / Lokal

Vivienda:

 • Tema importante: los deshaucios
 • Recopilar herramientas para trabajar con este tema, hablando con los afectados hipotecas
 • Difundir que desde la asamblea raval se pueden dar herramientas
 • Haran una guia que se actualizara, encontrandose con abogados y otros profesionales.
 • Revisar la experiencia a nivel de asesoria juridica sobre el tema y valorar los resultados que ha habido hasta ahora.
 • PROX ENCUENTRO: VIERNES 1 JULIO / 18.30h / Lokal

Mediación:

PROX ENCUENTRO: MIERCOLES 29 / 18h / Bar La Rouge (rbla.raval) – 2ª planta

Migración:

 • Hoy han hecho la primera reunión. Han redactado un texto en diferentes idiomas para repartir por el barrio

ENCUENTROS: CADA MARTES / 17.30/ Casa Soli (vista alegre, 15)


Empleo:

 • Solo hay una persona y propone de juntar esta comision con la de migracion.
 • Cita a los interesados en reunirse al final asamblea.

Acción y extensión:

 • Plafón en el bar La Rouge para colgar info de la asamblea
 • Pide que cada comisión envie un resumen de 2 lineas max. sobre su objetivo, un email de contacto, el dia encuentro y lugar.
 • Propone a la comisión de Migración y Vivienda que pongan un telefono de contacto para urgencias
 • Intento de contactar con Raval Nord, pero es dificil
 • Convocatoria de sanidad: Miercoles a las 13.45 en Rbla.raval para ir al cap de raval sud y hacer cacerolada.
 • Inicio de contactos con otras asambleas barrios para hacer alguna accion contra recortes. Los Eres se firman a fin julio.
 • Desde la asamblea de barrio de Barceloneta y Gracia se hace la siguiente convocatoria de manifestación itinerante:
  18h- encuentro en Hospital del Mar-Barceloneta (en transporte público)
  19h- encuentro en Hospital Esperanza (gracia)
  20h- llegar delante casa Artur Mas (diagonal-tuset)Propone de ir juntas desde Raval. No se concreta.
 • Operación pasacalles queda aplazada para despues verano
 • Propuesta de Jornada debate y reflexión política / taller pancartas para expresar la indignacion por el barrio / posible cena: SABADO 9 JULIO / 18h / lugar no se sabe todavia. Se vota y se acepta.
  ENCUENTRO para prepararla: LUNES 4 Julio / 19H / Pl. Manuel Vazquez Montalban (lado hotel Barcelo)

4. TURNO ABIERTO PALABRAS

 • Una prostituta muestra su malestar con el barrio. El barrio esta comprado. No quiere una vida digna sino libre.
 • Se vuelve a decir que no hay comision alguna que esté por encima de la asamblea barrio
 • Se propone hacer un punto informacion:
  SABADO 2 JULIO
  Se crean dos grupos, uno por la mañana que se encontrara en el lokal a las 10h y en Rbla. raval a las 10H (para juntarse despues).
  Otro grupo por la tarde. Contacto Marc
 • Se comenta la falta de pancarta anunciando nuestra asamblea
 • Alguien de comunicación de la acampada propone cambiar la imagen del diseño de twitter, facebook y demas, para desvincularse de la acampada, pudiendo llamarse 15Mbcn. Tambien propone que entre a formar parte de esta comision una persona de cada comision de comunicación de barrio.
 • De Migración se dice de hacer un punto de informacion en lugares como mezquitas.
 • Alguien pide de que no se lean textos en la asamblea, por resultar pesados.
 • No hay cacerolada antes asamblea
 • De la asociacion de trabajadores y parados se convoca el
  VIERNES 1 JULIO / 9.30h / pl. sant Jaume…por la investidura del alcalde Trias
 • Se invita a empezar el debate sobre la propuesta de sants en el foro de N-1

Acta Asamblea 28/6/2011

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s