Proposta per a les assemblees de barri de Barcelona: grup de treball interbarris

Barcelona, 30 agost 2011

Des de l’Assemblea del barri del Raval us fem arribar la següent proposta per a la creació d’un espai de trobada periòdic de les assemblees de la ciutat de Barcelona en forma de grup de treball.
Evidentment és menys ambiciosa que la proposta de l’Assemblea de Sants i no volem que sigui interpretada com una alternativa, sinó com un punt de partida per començar a caminar desbloquejant l’actual situació.
Una salutació fraterna,
Assemblea del barri del Raval de Barcelona.
———————-
Proposta: grup de treball interbarris de Barcelona

1)  Las assemblees de barri de la ciutat de Barcelona que així ho decideixin formaran un grup de treball amb l’objectiu de compartir de forma periòdica informacions, reflexions, propostes, etc…

2)  Cada assemblea decidirà el mecanisme de designació de les persones que assisteixin al grup de treball. No té perquè existir un límit de número.

3) Les persones que hi assisteixin podran tenir de forma simultània la condició de:
  • Portaveus: per aquells casos en què l’assemblea presenta una proposta pròpia o té una posició definida respecte d’una proposta d’una altra assemblea.
  • Observadors/enllaços: el seu treball consisteix en escoltar les propostes de les altres assemblees i fer les preguntes que creguin convenients. Si donen la seva opinió, hauran de deixar constància clara que és a títol personal.
4) El grup de treball no tindrà capacitat de decisió sobre les propostes presentades. Cada assemblea és en última instància la que decideix fer seva cadascuna de les propostes. No obstant, és missió del grup de treball explorar vies d’acord que puguin facilitar el posterior consens entre assemblees.

5) Excepcionalment, per raons d’urgència i només en casos concrets, és facultat de cadascuna de les assemblees nomenar representants amb capacitat de tancar acords sobre temes específics.

6) Per tal d’accelerar la presa de decisions, sempre que sigui possible, cada assemblea farà arribar a la resta les propostes que vulgui compartir per facilitar que puguin ser discutides per les diferents assemblees prèviament a la reunió del grup de treball.

7) Las reunions del grup de treball seran quinzenals. L’única facultat de decisió del grup de treball és avançar o posposar una reunió per raons d’urgència o de calendari. Aquesta decisió es prendrà per consens intern del grup de treball. 


————————————————–


Castellano

Propuesta para las asambleas de barrio de Barcelona:
Desde la Asamblea del barrio del Raval os hacemos llegar la siguiente propuesta para la creación de un espacio de encuentro periódico de las asambleas de la ciudad de Barcelona en forma de grupo de trabajo.
Evidentemente es menos ambiciosa que la propuesta de la Asamblea de Sants y no queremos que sea interpretada como una alternativa, sino como un punto de partida para empezar a caminar desbloqueando la actual situación.
Un saludo fraterno,
Asamblea del barrio del Raval de Barcelona.
Barcelona, 30 agosto 2011———————-Propuesta: grupo de trabajo interbarrios Barcelona

1) Las asambleas de barrio de la ciudad de Barcelona que así lo decidan formarán un grupo de trabajo con el objetivo de compartir de forma periódica informaciones, reflexiones, propuestas, etc.

2) Cada asamblea decidirá el mecanismo de designación de las personas que asisten al grupo de trabajo. No tiene porque existir un límite de número.

3) Las personas que asistan podrán tener de forma simultánea la condición de:

  • portavoces, para aquellos casos en que la asamblea presenta una propuesta propia o tiene una posición definida respecto a una propuesta de otra asamblea.
  • observadoras/enlaces: su trabajo consiste en escuchar las propuestas de las otras asambleas y hacer las preguntas que crean convenientes. Si dan su opinión deberán dejar constancia clara de que es a título personal.

4) El grupo de trabajo no tendá capacidad de  decisión sobre las propuestas presentadas. Cada asamblea es en última instancia la que decide hacer suya cada una de las propuestas. No obstante, es misión del grupo de trabajo explorar vías de acuerdo que puedan facilitar el posterior consenso entre asambleas.
5) Excepcionalmente, por razones de urgencia y sólo para casos concretos, es facultad de cada una de las asambleas nombrar representantes con capacidad de cerrar acuerdos sobre temas específicos.6) Para acelerar la toma de decisiones, siempre que sea posible, cada asamblea hará llegar al resto las propuestas que quiera compartir para facilitar que puedan ser discutidas por las distintas asambleas previamente a la reunión del grupo de trabajo.

7) Las reuniones del grupo de trabajo serán quincenales. La única facultad de decisión del grupo de trabajo es adelantar o posponer una reunión por razones de urgencia o  calendario . Esta decisión se tomará por consenso interno del grupo de trabajo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s